++

  Jakie certyfikaty powinien posiadać zbiornik na paliwo

  Zakupując zbiornik na paliwo olej napędowy warto sprawdzić czy posiada odpowiednie dokumenty:

  • dokumentację techniczno-ruchową
  • instrukcję obsługi zbiornika
  • opinię p.poż
  • instrukcję BHP
  • poświadczenie wytwórcy wydane przez Urząd Dozoru Technicznego
  • poświadczenie Badania Budowy i Próby Ciśnieniowej wydany przez Urząd Dozoru Technicznego
   deklarację Zgodności z normą EN 13341:2005+A1:2011
  • certyfikat CE
  • konstrukcja dwupłaszczowego zbiornika zgodna jest z wymogami Rozporządzenia Ministra Gospodarki z dn. 18 września 2001r. w sprawie warunków technicznych dozoru technicznego, jakim powinny odpowiadać zbiorniki bezciśnieniowe i nisko ciśnieniowe przeznaczone do magazynowania materiałów ciekłych zapalnych.
  0
   0
   Twój koszyk
   Twój koszyk jest pustyPowrót do sklepu
    Wylicz przesyłkę
    Apply Coupon
    Analytics by Conversios